Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tassutori.fi on sitoutunut täyttämään tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön mukaiset velvoitteensa sekä suojaamaan käyttäjiensä yksityisyyttä.

Kaikkien Tassutori.fi verkkosivuston keräämien tietojen lähde on käyttäjä itse. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta.

Voit kysyä lisää henkilötietojen käsittelystä asiakaspalvelustamme: info(at)bespokebrand.fi

Rekisteröity käyttäjä

Jokainen Tassutori.fi:n käyttäjä on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.

 • Käyttämällä Tassutori.fi:n verkkosivuja ja verkkosivujen palveluja hyväksyt tämän tietosuojaselosteen ehdot

Rekisteröidystä käyttäjästä kerätään verkkosivustolla seuraavia tietoja

Käyttäjätilin luomisen yhteydessä

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköposti

Ilmoitusta lisättäessä

 • Ilmoituksen otsikko
 • Ilmoituksen hinta
 • Ilmoituksen pääkuva
 • Ilmoituksen hinta
 • Ilmoituksen lyhyt kuvaus
 • Ilmoituksen kuvaus
 • Osoite
 • Postinumero
 • Sijainti kartalla
 • Puhelinnumero

Rekisteröidystä kerätään myös:

 • verkkosivujen kävijätilastointiin käytettäviä sijaintitietoja
 • analytiikan avulla johdettuja, verkkosivuston käytöstä havainnoituja tietoja
 • yleisiä sivuston käyttö- ja selaustietoja
 • rekisteröidyn päätelaitteen tunnistetietoja

Rekisteröidystä käyttäjästä verkkosivustolla kerätyt tiedot jakautuvat seuraavasti

 • Verkkopalvelussa rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Verkkopalvelun käytöstä aiheutuneet havainnot
 • Verkkopalvelun analytiikka

Rekisteröidystä käyttäjästä kerättyjä tietoja käytetään

 • Käyttäjärekisterin ylläpito
 • Ilmoituksien ylläpitoon
 • Asiakaspalvelun kehittämiseen ja asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Asiakastyytyväisyyden mittaamiseen
 • Palvelujen kehittämiseen
 • Verkkosivuston kehittämiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin

Peruste rekisteröidystä käyttäjästä kerättyjen tietojen käsittelyyn

 • Rekisteröidyn ja Tassutori.fi välinen asiakassuhde
 • Tassutori.fi verkkosivuston käyttö rekisteröidyn asiakkaan toimesta
 • Rekisteröidyn Tassutori.fi:lle antama erillinen suostumus

Rekisteröidyn käyttäjän tietojen käsittely ja suojaus

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 voimaan astuneen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Tassutori.fi palvelun järjestelmien ja verkkosivuston palvelimien tietoturva ovat korkealla tasolla sekä nykypäivän vaatimusten mukaisesti suojattu.

Tassutori.fi noudattaa henkilötietojen käsittelyssä sekä käsittelyn suunnittelussa hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Rekisteröidyn käyttäjän henkilötiedot suojataan

 • asiattomalta pääsyltä
 • tietojen luovuttamiselta
 • tietojen muuttamiselta
 • muulta laittomalta tietojen käsittelyltä

Rekisteröidyn käyttäjän tietojen säilytys ja säilytysaika

Rekisteröidyn käyttäjän tietoja säilytetään Tassutori.fi rekisterissä vain tarpeellinen aika, jotta Tassutori.fi:n on mahdollista toteuttaa rekisteröidylle käyttäjälle yrityksen tarjoamat verkkopalvelut Tassutori.fi sivustolla.

Rekisteröidyn käyttäjän pyynnöstä häntä koskevat yksilöivät henkilötiedot voidaan poistaa Tassutori.fi:n järjestelmistä. Tietojen poiston jälkeen tietoja ei enää käytetä selosteessa mainittuihin tai muihin tarkoituksiin.

On kuitenkin tarpeen huomioida, että osalle rekisteröidyn asiakkaan tiedoista Suomen lainsäädäntö asettaa velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle. Tämä koskee esimerkiksi seuraavia käyttötarkoituksia:

 • Varmuuskopioiden ottaminen palvelimen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.
 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä, sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta asiakkaille voidaan tarjota lainmukainen ja turvallinen palvelu

Rekisteröidyn käyttäjän oikeudet

 • Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoista
 • Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Rekisteröidyllä käyttäjällä on tietyin edellytyksin oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyn asiakkaan lähettämän pyynnön tulee olla yksilöity, jotta Tassutori.fi asiakaspalvelu voi todentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden.

Huomioitavaa. On tapauksia, joissa kaikkien rekisteröidyn käyttäjän henkilötietojen poistaminen ei ole mahdollista. Näin on tapauksissa, joissa tietojen säilyttämiseen Tasutori.fi:llä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus. Näissä tapauksissa ilmoitamme asiasta kirjallisten perustelujen kera.

Rekisteröidyn käyttäjän tietojen pyytäminen tai omien tietojen tarkistaminen

Rekisteröity käyttäjä voi tarkistaa omat henkilötietonsa kirjautumalla sisään Tassutori.fi sivustolle ja lataamalla omat tiedot omalta profiili -sivultaan.


Rekisteröity käyttäjä voi halutessaan pyytää Tassutori.fi:tä poistamaan omat henkilötiedot ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun info(at)bespokebrand.fi

Kuten edellä mainittu, on tapauksia, joissa rekisteröidyn käyttäjän kaikkia tietoja ei ole mahdollista poistaa esimerkiksi lainsäädännön niin vaatiessa.

Rekisteröidyn käyttäjien henkilötietojen luovutus kolmansille osapuolille

Tarvittaessa luovutamme tietoja viranomaisten pyynnöstä. Informoimme tämän kaltaisista tietopyynnöistä aina myös asiakasta, mikäli se on lain puitteissa sallittua.

Verkkosivuston analytiikan asiakastietoja jaamme kolmansien osapuolien kanssa analyysi- ja markkinointitarkoituksissa, jotta voimme tarjota asiakkaitamme kiinnostavia tuotteita ja palveluja.

Muilta osin emme luovuta tietoa ulkopuolisille.

Tassutori.fi verkkosivuston evästeiden käyttö

Tietoa evästeistä

Eväste on täysin vaaraton tekstitiedosto, joka kopioidaan verkkosivuilta vierailijan tietokoneelle. Evästeet eivät vahingoita verkkosivustovierailijan tietokonetta, eivätkä evästeet sisällä viruksia tai haittaohjelmia.

Verkkosivuston evästeet eivät kerää henkilökohtaisia tietoja. Voit halutessasi estää evästeet selaimesi asetuksista.

Evästeiden käyttö

Evästeitä käytetään käytännössä anonyymia analytiikkaa varten sekä apuna verkkosivuston käytettävyyden parantamisessa.

Evästeiden hyväksyminen tai kieltäminen

Tietokoneen internetselaimen asetusten kautta on mahdollista hyväksyä, estää tai tyhjentää evästeet. Voit myös määritellä selaimessasi mitä evästeitä sallitaan tai estetään.

Mikäli et halua evästeitä tallennettavan laitteellesi, voit asettaa selaimesi kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä.

Kolmannen osapuolen keräämät evästetiedot

Tassutori.fi:n verkkosivustolla hyödynnetään kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja kuten Google Analytics.

Google Analytics kerää ja analysoi verkkosivuston vierailujen ei-henkilökohtaisia tietoja. Myös Google Analytics käyttää evästeitä.

Kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan yritysten tahollaan käyttämiä ja soveltamia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja. Tassutori.fi ei vastaa kolmannen osapuolen harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä.

Mikäli haluat lisätietoa, tutustu kolmannen osapuolen yritysten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin heidän omilla verkkosivuilla.

Tassutori.fi voi hyödyntää verkkosivuilta kerättyjä tietoja käyttäjien analysointiin, ryhmittelyyn sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja rajaamiseen myös kolmansien osapuolten palveluissa.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tassutori.fi tarjoamien palvelujen jatkuvan kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Rekisteröidyn käyttäjän henkilötietojen käsittelijä(t)

Asiakastietoihin pääsy on rajattu valvotusti vain Tassutori.fi työntekijöille ja henkilökunnalle perustuen työtehtäviin ja vain siltä osin, kuin tietojen käyttö on tarpeellista ja välttämätöntä yrityksemme tarjoamien palvelujen toteuttamiseksi.

Tassutori.fi työntekijät ja henkilökunta ovat koulutettu käsittelemään rekisteröidyn asiakkaan tietoja tietoturvallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.

Lisätietoja

Lisätietoja tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä saat ottamalla yhteyttä Tassutori.fi asiakaspalveluun: info(at)bespokebrand.fi

Rekisterinpitäjä

Bespoke Brand Helsinki Oy
Puusuutarintie 7 A 2

00620 Helsinki
Y-tunnus: 2775347-5

 

Jaa
Etsi blogista